Pravidla

 • Závodníci musí dojet do cíle v nejkratší pomyslné přímé čáře a nesmí úmyslně křížit dráhu a blokovat tak ostatní bruslaře.
 • Předjíždějící závodník nikdy nesmí svým manévrem ohrozit závodníky, které předjíždí.
 • Závodník nikdy nesmí strkat nebo blokovat jiného závodníka.
 • Závodník, který je předjížděn, nesmí nedovoleně zabránit dokončení předjetí ani nesmí dopomáhat nikomu jinému.
 • Bruslaři nesmějí překročit čáru vymezující okraje dráhy / silnice. Výjimkou jsou případy, kdy je potřeba se vyhnout nečekané překážce.
 • Bruslař si může v průběhu závodu opravit brusle, ale nesmí tím nijak ohrozit průběh závodu a nesmí využít pomoci nikoho jiného.
 • V případě pádu mohou závodníci bez cizí pomoci vstát a pokračovat v jízdě.
 • Všichni závodníci se musí chovat dle zásad „fair play“. Pokud někdo vykazuje negativní chování a postoj, může ho hlavní rozhodčí vyloučit ze závodu.
 •    Každý účastník  závodu je povinen mít na hlavě přilbu. Chrániče a rukavice se doporučují (pro kategorie C, D, E a začátečníky jsou chrániče kolen, loktů a zápěstí povinné).
 •    Každý účastník závodů se závodů zúčastňuje na vlastní nebezpečí.

Převzetím startovního čísla pro účast na Hájecké brusličce souhlasíte s níže uvedenými podmínkami účasti:

 • Hájecké brusličky se zúčastňuji NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Můj zdravotní stav odpovídá požadavkům tohoto závodu. Jsem seznámen se skutečností, že závod probíhá podle platných pravidel a dalších podmínek určených pořadatelem.
 • Beru na vědomí že při účasti v závodu je povinné použití cyklistické, in-line, nebo jiné ochranné přilby. Zároveň beru na vědomí doporučení organizátora k použití chráničů kolen, loktů a zápěstí.
 • Pořadatel dále upozorňuje, že přihlášením k účasti na Hájecké brusličce uděluji pořadateli právo použít moje fotografie, videozáznamy či jiné obrazové či zvukově obrazové záznamy a zvukové záznamy rozhovorů pořízené během závodu nebo v souvislosti s ním pro účely prezentace akce, jejích výsledků a případně i jejích partnerů, zejména sponzorů, a to všemi známými způsoby.
 • Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že pořadatel Hájecké brusličky nenese odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti se závodem na mém zdraví nebo mém majetku a dále jsem si vědom, že odpovídám za škody způsobené mnou